Викторина по повести Максима Горького “Детство”

Автор: Милинская Светлана Леонидовна
Викторина \”Своя игра\” на материале повести М.Горького \”Детство\” для 7 класса.

своя игра Горький.pptx